Multilingual Turkish Dictionary

MADDEİ ÇƏSBANƏNDƏ

MADDEİ ÇƏSBANƏNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kitir iki sınıq nərsəni birbirinə tutdurmaq üçün tutqal (yapışqan, yapışdırıcı) maddə