Multilingual Turkish Dictionary

MADRUBEYN

MADRUBEYN : Turkish Risale

Mat: Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri

MADRUBEYN : Ottoman Turkish

Mat: Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri