Multilingual Turkish Dictionary

MAFƏ

MAFƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. catafalque; hearse [hə-]; bier

MAFƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] İçerisine tabut qoyulub aparılan xerek. Səlim qocanı yudu, kəfən-lədi, sonra mafəyə qoydu, həmən dediyi gül ağacının dibində basdırdı. (Nağıl). Əzizim, qönçə gedər; Gül açmaz, qönçə gedər; Mafə-nin qabağında; Əllərdə xonça gedər. (Bayatı).