Multilingual Turkish Dictionary

MAGISTERIAL

MAGISTERIAL : English Azerbaijani Turkish

1] məhkəmə, mühakimə 2] amiranə, hökmü çatan

MAGISTERIAL : English Turkish

adj. hakime ait, amirane, hakim