Multilingual Turkish Dictionary

MAGLUBANE

MAGLUBANE : Turkish Risale

f. Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde

MAGLUBANE : Ottoman Turkish

f. Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde

MAĞLÛBANE : Ottoman Turkish

yenilmiş bir hâlde