Multilingual Turkish Dictionary

MAHİÇƏLİ

MAHİÇƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

alçaqlı sağlam yapılı

MAHİÇƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

alçunğu çınğ

MAHİÇƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asqal

MAHİÇƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

masıllı