Multilingual Turkish Dictionary

MAHƏSƏLDƏN YAPILAN NƏRSƏ

MAHƏSƏLDƏN YAPILAN NƏRSƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıntıma əldə olandan, oxlu yoxludan yapılan nərsə