Multilingual Turkish Dictionary

MAHABİB

MAHABİB : Turkish Risale

(Mahbub. C.) Sevilen ve muhabbet edilenler. Mahbublar

MAHABİB : Ottoman Turkish

(Mahbub. C.) Sevilen ve muhabbet edilenler. Mahbublar