Multilingual Turkish Dictionary

MAHACİRLƏŞMƏK

MAHACİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

köçmənləşmək mahacirllik durumu tutmaq