Multilingual Turkish Dictionary

MAHAFİZ

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

arğac

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

arxa

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

arxac əqəbdar

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

artcı tərəfdar. həvaxah. hami

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

asırquc qorucu.
diş asırquc: dişlik

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

axıcı məmur.

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

əkçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

əkçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

əkçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

cındavul

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

çağdavul qoşunun, ordunun arxasından gedən qol

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

çevrəc

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

çevrək

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

çulqac

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

dayı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

döndəri döndərmə. qaplağ. savıq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

durğaq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsikli

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gəzək

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

görük

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

götəvul

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gözətçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gözətçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gözətləyici

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

güdücü

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

güdüval

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gülük

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

günük

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

gütəvul

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

istəkli

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

istəşli

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

keşik

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməkçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qab

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapaquz

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapdallı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qapur

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarabıl

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarac

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraç

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaraş

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarav

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaravul

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qard

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qarıstal

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaryırıcı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayıq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayıran

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayırcı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayırcı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qayırıcı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılaf

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılav

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılıc

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılıf

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qılıv

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qın

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qınav pırezervativ. kandom

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qınıf

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qınıv

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qobur

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qol gəzən

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolcuq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolçu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qolçu bəkçi

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoldavçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoluç

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoraçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorçu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorğuc

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorqan qoruyucu. nigəhdar

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorman

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorucu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruç

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruçu hafiz

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruqcu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruman

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorutcu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruyan

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruyucu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

qubur < qabur

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

quytaq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

orutcu

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

örtü

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

sağdaş

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

sağdıc nigəhban. pasdar

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

sağdıc polis

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

sağdıc zərf

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

saxlav

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

saxuc

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

saqlav

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

siper

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

üz

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanığ

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanığlı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanlı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yardaqçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yardamçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yasakçı məmur

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yasaqçı

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yasavul

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yataq

MAHAFİZ : Turuz Farsca - Türkce

yəzək