Multilingual Turkish Dictionary

MAHAFİZƏKAR

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

alqal

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

alqalaq aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəmiyən

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

alqalan

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

alqalı

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

ardan çağdan geri qalmış

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

ardıc irticayi. mütəəssib.
acgöz geriçi, mahafizəkar, dikdator: baş görəndə daşdır, aş görəndə başdır

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

çağdış

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

çağdışı

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

əsgi qanlı kişi əsgi fikirli kişi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

əsgiçi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

əsgiyətçi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

geri dönücü

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

gerici geri, geridə qalmış nərsə

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

gericil

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

gerili

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

girtop

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

giztop

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

irticayi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

ışıqkəsən

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

ışıqqıran

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

ışıqqorxulu

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

korsan (< kor)

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

köhnəçi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

könəz < köhnə izçi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

kövnəçi

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qafası küflü

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qalıq

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qalmıq

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qalmış

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qalmuq

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qaluq

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

qaraçı ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

sağçı

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

sağçı mürtəce

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

sağdıc

MAHAFİZƏKAR : Turuz Farsca - Türkce

tərsiçi