Multilingual Turkish Dictionary

MAHAKİMƏ

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dartağ tutay

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

duruş tutuş. məhkəmə. dadqah

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

oylam

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yağı bazxast

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarğı

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarqılama duruşma. durşut

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarqış

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yüzəş

MAHAKİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yüzləş