Multilingual Turkish Dictionary

MAHALLE

MAHALLE : Turkish Turkish

ir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri

MAHALLE : Turkish Turkish

ir mahallede oturan insanlar, mahalle halkı

MAHALLE : Turkish Risale

(C.: Mahallât) Şehir ve kasabaların bölündüğü parçalardan herbiri

MAHALLE : Ottoman Turkish

(C.: Mahallât) Şehir ve kasabaların bölündüğü parçalardan herbiri

MAHALLE : Turkish English

n. parish, quarter, district