Multilingual Turkish Dictionary

MAHANA EDƏRƏK

MAHANA EDƏRƏK : Turuz Farsca - Türkce

dolayın
bu işi dolayın gəldim