Multilingual Turkish Dictionary

MAHANA GƏTİRMƏK

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asırlamaq üzr gətirmək

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dolaylamaq girdələmək

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gəzəklətmək

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istək küstək edmək

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kistək köstək edmək

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oyalamaq qulp (qılp) qoymaq. saltavlamaq

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovalamaq

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovalğamaq

MAHANA GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

usanc gətirmək