Multilingual Turkish Dictionary

MAHASİRƏ

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

abluqa

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

albağac

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlama

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölümə

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

girdəl

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

həlqə

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəmər

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəpəl qapal

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qabal

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qamal

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapal

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qarıq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qəməl

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırdab

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırdağ

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırlağ

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qorıq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quralaq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quralat

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurın

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurmağal

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşaq əhatə

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşaqlama

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşalaq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşama

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşat

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşatış

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşatma

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşaq

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşaq bağlaq. avay. abay. (< av).
mahasirə həlqəsi: quşat alanğu. bağu

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşam

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşat

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatı

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatım

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatım bılokaj < bölükə

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatış

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatma

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

saratı

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sardab

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sardağ

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarıtma

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sarqı

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırqov

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapalaş

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapalqa

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaplaş

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapluqa

MAHASİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

yığnama nərsəni, nərsələri başqalarından ayırma