Multilingual Turkish Dictionary

MAHASİRƏ EDMƏ

MAHASİRƏ EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

avaylama avalama. ava alma. abaylama. (< av). quşaqlama