Multilingual Turkish Dictionary

MAHASİRƏ EDMƏK

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ükləmək büküləmək. qurşamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çavurtmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çevirtmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çevrələmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çevrələmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çevrələmək əhatə edmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çəmbərə almaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çəmbərləmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çənbərləmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çəpərləmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğirmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gürşatmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

hörəmək höyrəmək. quşatmaq. çevrəmək.
dövrə avın (avlın) höyrələ: çevrə bərin quşatla

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qamalamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qamamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapramaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quralamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qurşalamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qurşamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qurşatmaq əğrətmək. çəvrətmək. çevirmək. bükmək. əğirmək.
köy on gün əğrik qaldı

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşaqlamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşaqlamaqa əhatə edmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşamlamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşatmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşatmaq əhatə edmək

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ortalamaq
dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək:. sağır. səğir.
sağırav: savırav: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarıtmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sırqovmaq

MAHASİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yığmaq