Multilingual Turkish Dictionary

MAHASİRƏ OLDU

MAHASİRƏ OLDU : Turuz Farsca - Türkce

çevrildi

MAHASİRƏ OLDU : Turuz Farsca - Türkce

əğrildi
kənd əğrildi