Multilingual Turkish Dictionary

MAHAVİRƏ EDMƏK

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ayıtışmaq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aytaşmaq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aytayışmaq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aytlaşmaq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

danışmaq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

değləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

deyləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

diyləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eyitşməq

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eyləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eytəyişmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gəpləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gurrunğmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gürrünğmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qonşmaq söhbətləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

söyləşmək

MAHAVİRƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmək