Multilingual Turkish Dictionary

MAHLASNAME

MAHLASNAME : Turkish Risale

şiir söylemeye yeni başlayan bir şâire, usta şâir tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume

MAHLASNAME : Ottoman Turkish

şiir söylemeye yeni başlayan bir şâire, usta şâir tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume