Multilingual Turkish Dictionary

MAHS

MAHS : Turkish Risale

Hâlis olmak, saf ve katışıksız olmak

MAHŞ : Turkish Risale

Yakmak

MAHS : Ottoman Turkish

Hayaları çıkarılmış. İğdiş edilmiş

MAHŞ : Ottoman Turkish

Yakmak