Multilingual Turkish Dictionary

MAINTENANCE AND REPAIR BRANCH

MAINTENANCE AND REPAIR BRANCH : English Turkish military

BAKIM VE ONARIM KOLU:Bir mevki, ordugah ve garnizondaki levazım, fenni ve sıhhi tesisler kısmının bir kolu. Bu teşkilat; binaların, diğer inşaat, fenni ve sıhhi tesisler ile bunlar dahilindeki eşyanın bakım ve onarımını yapar