Multilingual Turkish Dictionary

MAINTENANCE SPECIFICATION

MAINTENANCE SPECIFICATION : English Turkish military

ÖZEL BAKIM TALİMATI (TARİFNAMESİ):Yeni bir malzeme kalemi için esas olan bakım anlayışını gerçek anlamda ifade eden ve malzemenin geliştirilmesi veya imali sırasında tespit edilmesi gereken özelliklerin bir listesi. Bakım şartnamesi, normal olarak, küçük çapta geliştirme ihtiyaçların da, malzemede bulunması istenen niteliklerin bir kısmı olarak, genel şartnameye dahil edilir