Multilingual Turkish Dictionary

MAJOR JOINT EXERCISES

MAJOR JOINT EXERCISES : English Turkish military

BÜYÜK MÜŞTEREK TATBİKATLAR:Kuvvetlerden birinin teşebbüsü ve diğer bir veya daha çok kuvvetin iştirakiyle yapılan büyük ölçüde, müşterek manevralar. Ayrıca bakınız: "joint exercise"