Multilingual Turkish Dictionary

MAKAS

MAKAS : Turkish Turkish

ir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı

MAKAS : Turkish Turkish

irbirine komşu iki demiryolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan aygıt

MAKAS : Turkish Turkish

uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demiryolu hatları

MAKAS : Turkish Turkish

üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı

MAKAS : Turkish Turkish

üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni

MAKAS : Turkish Turkish

çatı ve köprülerde genellikle ağaç ya da çelikten yapılan, ağırlığı, karşılıklı iki ayağa ya da duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi

MAKAS : Turkish Turkish

çalma, kırpma

MAKAS : Turkish Turkish

ir direği ya da başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, dirsek

MAKAS : Turkish Turkish

kimi eklembacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç

MAKAS : Turkish Turkish Encyclopedic

Çelikten yapılmış kesici alet.*

MAKAS : Turkish English

n. scissors, a pair of scissors