Multilingual Turkish Dictionary

MAKE UP ONE;S MIND

MAKE UP ONE;S MIND : English Azerbaijani Turkish

1] qərar çıxarmaq, qə;t etmək; 2] qərara gəlmək, kəsdirmək