Multilingual Turkish Dictionary

MAKEDONİYALI

MAKEDONİYALI : Azerbaijani English Dictionary

s. Macedonian; makedoniyalı İskəndər Alexander of / from Macedon