Multilingual Turkish Dictionary

MAKSUT

MAKSUT : Turkish Turkish

ıstenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan

MAKSUT : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksat, niyet, murat. Varılmak istenen yer