Multilingual Turkish Dictionary

MAL MƏNAL

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

dəh

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

dənğ

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

gənğ

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

kənğ

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

nənğ

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

para

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

pul mal mənal. (nəsnə. çiz. şey).
çalışqınan dəh qazan.
o dəh ona yaradı: o şey ona yaraşdı, faydalı oldu

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

var

MAL MƏNAL : Turuz Farsca - Türkce

zənğ