Multilingual Turkish Dictionary

MALİK OLMAQ

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

alışmaq
bu yasanı edindilər.
çox kitablar edindim

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

alqınmaq

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

edqinmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

etinmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

etqinmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əldə edmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

iyələnmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsəmək

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qılqınmaq

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

olqunmaq

MALİK OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yetkinmək