Multilingual Turkish Dictionary

MALİXULYA

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

as as

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

dəlilik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

duysuq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

düşləm

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

görüngü

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

görüntü

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

görünüm

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

kölgə

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara çapan (kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum)

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara çapan (kişinin bəlli bir nədən olmadan, çöküntü, darıntı duruma girib, dışardan gələn uyaranlara (oyandıranlara, düşündürənlərə) qapılması, güclü suç duyquları içinə düşmüş durum)

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara çapna

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara düşüncəlik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara qapan

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara qapna

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara sevda

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qara sevgi

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qaraduyquluq melankolik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qaraduyquluq melankolik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qaraqan

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qaraltı

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

qarasovda

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

quruntu

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

melankolik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynası

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynatı

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

oynuş

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

oysuq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

salım

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

salqım

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanaq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanıq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanırı

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanrı

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sanyaq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

sovday

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

təlbəlik

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

uynuş

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

uynuş xiyal. melankoli. halusinasyon. fantezi. xiyali. şəbəh. xiyalat. xulya. vəhm. təxəyyülat

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansıq

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansım

MALİXULYA : Turuz Farsca - Türkce

yansış