Multilingual Turkish Dictionary

MALİXULYALI

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

alasara fikrə düşgünlük. melankolik

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

alasarıq melankolik

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

daldurum qurtaq. qara duyquluq. albusuq. pisik. ruhu xəsdə. melankolik

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

qarmaşa melakolik

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

qarmaşa melakolik

MALİXULYALI : Turuz Farsca - Türkce

sarsar melankolik