Multilingual Turkish Dictionary

MALEŞGƏR

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

dalqavıq

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

kisəçi

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

kisəkeş

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

qırçın

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

malaçı malişgər

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

yalğançı

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

yaltaq

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

yardıç

MALEŞGƏR : Turuz Farsca - Türkce

yardıqçı