Multilingual Turkish Dictionary

MALINI

MALINI : Turuz Dictionary

-qutluq gətirir, əldə olanı sana bilsən, qutluq gətiməz, özgə davarın, gözə tiksən. (davarın: malını. devlətini)

MALINI : Turuz Dictionary

-qutluq gətirir, əldə olanı sana bilsən, qutluq gətiməz, özgə davarın, gözə tiksən. (davarın: malını. devlətini)