Multilingual Turkish Dictionary

NAÜMİD OLMA

NAÜMİD OLMA : Turuz Farsca - Türkce

qoysanma üzülmə. məyus olma. naymıt olma-evrən iki günlük, bir gün sənə qarşı, bir gün sənə yarşı. sənlə oldu boysanma, sənə oldu qoysanma, evrən ikiymiş, sonda bitirmiş. (qarşı: əleyh. aykır. zidd). (yarşı: ləh. tərəf). (boysanma: qurranma)