Multilingual Turkish Dictionary

NAĞARAT

NAĞARAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

sayqan

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

ağlama

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

qavuştaq

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

qovuştaq

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

sayqan

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

təkərləmə

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

yenələmə

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

dildolağı qavuştaq. bağlama

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

qavuştaq qovuştaq

NAĞARAT : Turuz Farsca - Türkce

yanıltmac yanıltma. təkərləmə