Multilingual Turkish Dictionary

NAĞIL DEMƏK

NAĞIL DEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dəkləntürmək məsəl çəkmək

NAĞIL DEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oyurmaq nəql edmək.
dil boyur, könül doyur (boyurmaq: nəql edmək. nağıl demək)