Multilingual Turkish Dictionary

NAĞILLAR

NAĞILLAR : Turuz Farsca - Türkce

ertəkilər
göydə pişib ağzıma düşən yoxuymuş, cocuqluqda ertəkilər yuxuymuş