Multilingual Turkish Dictionary

NAİL EDMƏK

NAİL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

irbirinə çatdırmaq

NAİL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

görüş vermək

NAİL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qavuşturmaq

NAİL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qovuşturmaq

NAİL EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salışdırmaq