Multilingual Turkish Dictionary

NAİL OLANMIRSA

NAİL OLANMIRSA : Turuz Farsca - Türkce

aldıranmırsa bacaranmırsa. müvəffəq olanmırsa).
qandıranmırsa, qındırar, aldıranmırsa, sındırar.{bu söyləv sırvazın (sadismə tutqunun) gördüyü işi, tutduğu yolu göstərir}. (qandıranmırsa: inandıranmırsa). (qındırar: öldürər). ( sındırar: qırar)