Multilingual Turkish Dictionary

NAŞÜKRİ KƏRDƏN

NAŞÜKRİ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

daşutlamaq daşutaymaq.naşükrülük edmək