Multilingual Turkish Dictionary

NAŞAD

NAŞAD : Turuz Farsca - Türkce

ərməksiz əğləncələrdən ayrıq, adrıq, atrıq, qırbat, məhrum. canı sıxılan

NAŞAD : Turuz Farsca - Türkce

qaytlı qayğulu. qayğılı. qussəli.
qaytlı olan könlüm: naşad olan könlüm

NAŞAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] klas. Qemgin, kederli, mehzun, sevinmeyen. Yenə naşad könlüm buldu yüz yerdən məlal, ağlar. M.V.Vidadi. Bir mənim də nəzər et haləti-naşadıma bəs.
C.Cabbarlı.

NÂŞÂD : Ottoman Turkish

şâd olmayan, üzgün