Multilingual Turkish Dictionary

NA-MA'RUF

NA-MA'RUF : Turkish Risale

f. Tanınmayan, bilinmeyen, ma'ruf olmayan

NA-MA'RUF : Ottoman Turkish

f. Tanınmayan, bilinmeyen, ma'ruf olmayan