Multilingual Turkish Dictionary

NA-TIRAŞ

NA-TIRAŞ : Turkish Risale

f. Yontulmamış, tıraş olmamış, terbiye görmemiş. Ham, kaba

NA-TIRAŞ : Ottoman Turkish

f. Yontulmamış, tıraş olmamış, terbiye görmemiş. Ham, kaba