Multilingual Turkish Dictionary

NAAQAH

NAAQAH : Turuz Farsca - Türkce

qarakor koryat

NAAQAH : Turuz Farsca - Türkce

koryat qarakor

NAAQAH : Turuz Farsca - Türkce

yavan yavır. əcəmi. təcrübəsiz. mübtədi. qeyri mücərrəb.
mən bu işin yavanı. bu işdən baş açmaz.
çəkimi yoxdur, illərdə işlir genə yavır qalmış