Multilingual Turkish Dictionary

NABALİĞ

NABALİĞ : Turuz Farsca - Türkce

ərişgin ərsin. gəlişmədə olan. novcəvan. dərhali rüşd

NABALİĞ : Turuz Farsca - Türkce

çala gəlişməmiş. olqunlaşmamış. nabaliğ. kal. çiğ. xam

NABALİĞ : Turuz Farsca - Türkce

ərküt tezküt