Multilingual Turkish Dictionary

NABUDLUQ

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

imiqsizlik

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

itimlilik

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

ölümlük

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

sürəksizlik bəqasızlıq. fanilik

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

uçut
bu işlər, bu örüşlər ölkəni uçuta çəkər

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

durmazlıq durumsuzluq

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

keçərilik keçib gedənlik. çəklilik

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

qalmazlıq qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yaşamazlıq yaşamsızlıq

NABUDLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yoxa yoxluq