Multilingual Turkish Dictionary

NACİLEYN

NACİLEYN : Turkish Risale

Ana ve baba, ecdad ve evlâd, dedeler ve babalar

NACİLEYN : Ottoman Turkish

Ana ve baba, ecdad ve evlâd, dedeler ve babalar