Multilingual Turkish Dictionary

NADAN CƏVAN

NADAN CƏVAN : Turuz Farsca - Türkce

qara yaşıl bilgidən, bilimdən başı boş olan gənc, cəvan